Консультативно-методична робота практичного психолога


Метою діяльності психологічної служби системи освіти є збереження і зміцнення психічного, фізичного здоров’я та соціального благополуччя всіх учасників освітнього процесу: здобувачів освіти, батьків (законних представників), педагогічних і науково-педагогічних працівників. У своїй діяльності психологічна служба Шумського НВК керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Загальною декларацією прав людини, Конвенцією ООН «Про права дитини», концепцією «Нова українська школа».
Напрям Ключова ідея або спосіб реалізації
Діагностика Основні завдання:
· виявляти причини труднощів у навчанні, інтелектуальному розвитку,соціально-психологічній адаптації дитини
· вивчати та визначати індивідуальні особливості динаміки розвитку особистостідитини, її потенційні можливості в освітньому процесі
Профілактика Своєчасно попереджати порушення у розвитку та становленні особистості, міжособистісних взаєминах, запобігати конфліктним ситуаціям в освітньому процесі
Корекція Основні завдання:
· усувати виявлені труднощі в соціально-психічному розвитку учня
· запобігати проблемам адаптації до освітнього середовища
Освітня діяльність Форма активного співробітництва, спрямована удосконалювати, розвивати таформувати особистість. Проведення практичним психологом факультативу для п’ятих класів «Психологія спілкування».
Консультування Багатофункціональний вид індивідуальної та групової роботи, спрямований розв’язувати запити, з якими звертаються до практичного психолога учасники освітнього процесу.
Просвітницька робота Практичний психолог та соціальний педагог Золотун О.Ю. формує психологічну та соціальну компетентність учасників освітнього процесу. Зміст просвітницької роботи у закладі освіти обумовлений віком дітей. Адже для кожного віку властиві свої психологічні особливості та проблеми психічного розвитку, які потребують уваги, аби запобігти їх загостренню.
Інклюзивна освіта Нині активно впроваджують інклюзивну освіту. Практичний психолог неповинен виконувати обов’язки дефектолога, тож проводити заняття тадопомагати дитині з ООП з навчанням— не його сфера діяльності. Кожен із фахівців оцінює прояви дитини з ООП у тій галузі, у якій він компетентний. Основні функції психолога:
· брати участь у команді психолого-педагогічного супроводу;
· здійснювати психологічний супровід дитини з ООП;
· надавати рекомендації, консультації та методичну допомогу педагогічнимпрацівникам закладу освіти під час роботи з дитиною з ООП;
· проводити консультації з батьками дитини з ООП;
· формувати психологічну готовність учасників освітнього процесу взаємодіятив інклюзивному середовищі з дитиною з ООП;
· готувати звіти про результати надання психологічних послуг дитині, зазначатиу них динаміку її розвитку
. Практичний психолог може звернутися за консультацією до фахівців інклюзивно-ресурсного центру.
Робота з дитячою психотравмою Проблема подолання дитячої психотравми - актуальна та своєчасна для українського суспільства. Події останніх років засвідчили, що діти і підлітки - найвразливіша до суспільних потрясінь категорія населення. Психотравма небезпечна тому, що руйнує уявлення дитини про життя, його цінності та ідеали. Внаслідок травми у дитини різко змінюється звична картина світу, зникає довіра донього, деформується система взаємин з оточенням, зникає довіра до дорослих. Крімцього, дитина втрачає позитивну перспективу на майбутнє
Організаційно-методична робота · У закладі освіти – психологічна просвіта, діагностична, консультативна, освітнядіяльність, обробка результатів досліджень тощо.
· За його межами – підготовка до проведення заходів, оформлення робочоїдокументації, планування, звітність, робота у навчально-методичнихта наукових центрах, громадських організаціях тощо.
Професійна майстерність Психолог має організувати такий психолого-педагогічний супровід освітнього процесу, за якого всі його суб’єкти зможуть розкрити свій освітній потенціал.
Спілкування з батьками та громадськістю Робота практичного психолога та соціального педагога Золотун О.Ю. спрямована, насамперед, на батьків, оскільки вони- основне соціальне середовище, з якого діти запозичують зразки поведінки. Батьки - партнери закладу освіти та психолога, а не об’єкти виховання. Тож аби створити атмосферу партнерства, тональність спілкування, форми та методи роботи з батьками слід добирати ретельно. Завдання - створити умови для рівного розвитку всіх дітей, без винятку, залучати всіх батьків до освітнього процесу. Практичний психолог має максимально коректно висловлювати зауваження, рекомендації щодо корекції батьківського ставлення до дитини. Якщо необхідно провести корекційно-розвивальну роботу з дитиною, практичний психолог має поінформувати батьків про програму цієї роботи та залучити до неї.
Кiлькiсть переглядiв: 11